Ragnar Leer Salvesen og sr. Katarina Pajchel nye ledere for PSP

Den norske presteskandidaten Ragnar Leer Salvesen (29) ble valgt til ny leder for PSP, foreningen for preste- og ordenskandidater fra eller for de nordiske land. Dominikanerinnen sr. Katarina Pajchel (28) ble valgt til nestleder. PSP står for Pro Scandiae Populis ("for Skandinavias folk"), og omfatter nå omkring 80 preste-, nonne- og ordenskandidater. De er valgt for to, hhv. ett år.

Ragnar L. Salvesen, født i Kristiansand, studerer til prest for Oslo katolske bispedømme, og er en av de 7 norske /norsk-vietnamesiske prestekandidatene ved erkebispedømmet Westminsters presteseminar "Allen Hall" i London. Sr. Katarina er født i Warszawa, men oppvokst i Bergen. Hun har avlagt sine timelige løfter som dominikanerinne ved Katarinahjemmet i Oslo.

PSP avholdt dette året sitt årlige møte i Åbo i Finland 12.-18. august.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
20. august 2002

av Webmaster publisert 20.08.2002, sist endret 20.08.2002 - 15:49