Fr. Arnfinn Haram OP diakonvies 9. november

Den 9. november kl. 10.00 diakonvies fr. Arnfinn Haram OP i den katolske sognekirken i Lund, Sverige. Diakonvielsen foretas av biskop Anders Arborelius O.C.D. av Stockholm. Biskopen vil i samme seremoni foreta en diakon- og en prestevigsel av to svenske dominikanerbrødre.

Fr. Arnfinn Haram er tidligere luthersk prest og prost og ble opptatt i Den katolske kirkes fulle fellesskap 12. april 1998 i St. Olav domkirke i Oslo. Han avla sine første ordensløfter i dominikanerordenen 18. september 1999 i Strasbourg. Den 23. august 2002 avla han sine evige ordensløfter i St. Dominikus kirke i Oslo.

Fr. Arnfinn Haram er tilknyttet St. Dominikus kloster i Oslo.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
1. november 2002

av Webmaster publisert 01.11.2002, sist endret 01.11.2002 - 11:37