Håp om etablering av katolsk barneskole i Bodø høsten 2003

St. Eystein menighet i Bodø søkte 27. juni 2000 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet om godkjenning for å starte katolsk barneskole, den 16. november 2001 ble søknaden innvilget. Opprinnelig var målet å komme i gang med 1. klasse høsten 2002, og at skolen gradvis vil utbygges med ett klassetrinn hvert år til den omfatter 1.-7. klasse. Bygningen "Barnevennen" som ble reist av dominikanerinnene på 1960-tallet, skal etter planen fungere som skolelokaler.

Skoleprosjektet har imidlertid blitt noe forsinket, men sogneprest i Bodø (og generalvikar for Trondheim stift) Torbjørn Olsen forsikrer at det arbeides videre med saken: "I år ble det gjort utvendig renoveringsarbeid for ca en halv million kroner som vi fikk fra Tromsø stift. Vi håper på det dobbelte til neste år. Og da håper vi på å være startklare. Men så langt er vi ennå ikke kommet."

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
12. november 2002

av Webmaster publisert 12.11.2002, sist endret 12.11.2002 - 16:40