Ny bispeleilighet i Trondheim

Trondheim - KI (SB/Adr) - I desembernummeret av Søndagsbladet, menighetsblad for St. Olav menighet i Trondheim, opplyser redaktøren, biskop-prelat Georg Müller ss.cc., at Trondheim stift har kjøpt ny bolig for biskopen. Stiftsadministrasjonen og bispeboligen har hittil vært i samme leilighet. Kjøpet av leiligheten begrunnes med at «utviklingen av stiftets administrasjon har ført til behov for kontorplass for medarbeidere, areal for nødvendig arkivering av korrespondanse og regnskapsdokumenter, og møterom».

Biskopens gamle leilighet blir nå bispekontor og stiftsadministrasjon, mens den nyinnkjøpte leiligheten i samme bygg blir bolig for biskopen. Leiligheten er innkjøpt med økonomisk støtte fra Tyskland, opplyser biskop Müller i Søndagsbladet. I listen over eiendomsoverdragelser som offentliggjøres i Adresseavisen, går det frem at kjøpesummen er på 2 ½ millioner kroner.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
10. januar 2003

av Webmaster publisert 10.01.2003, sist endret 10.01.2003 - 10:51