Samler inn penger til katolsk sykehus i Bagdad

Mens troppeoppbyggingen som forbereder et eventuelt angrep på Irak, går sin gang, har stadig flere humanitære organisasjoner gått ut og advart mot en Irak-krig. Det finnes også en stor motstand i kristne kretser mot en slik krig, den mest kjente krigsmotstander er sannsynligvis pave Johannes Paul II. Nylig gikk også Norges Kristne Råd, den bredeste kristne samarbeidsorganisasjonen her til lands, ut med en klar advarsel mot å gå til krig mot Irak. Begrunnelsen er enkel: Den humanitære situasjonen i Irak er allerede svært alvorlig, og en krig vil føre til uutsigelige lidelser for en hardt prøvet sivilbefolkning. Også i norske media har det i den siste tiden vært rettet et visst søkelys mot den katastrofale barnedødeligheten i landet.

-Gi et håndslag for livet!

Sr. Else-Britt Nilsen, dominikanerinne og nestleder i Norges Kristne Råd, kjenner forholdene i Irak fra selvsyn. Hun besøkte Bagdad som en del av en økumenisk delegasjon år 2000, og har siden i det stille vært drivkraften bak en innsamling til et sykehus drevet av dominikanersøstre i Bagdad: "Barnedødeligheten i Irak er nå høyere enn i det krigsherjede og lutfattige Sudan," sier hun. "Derfor har dette sykehuset nå begynt å drive fødeklinikk, selv om det opprinnelig var et kirurgisk sykehus, uten noen spesiell kvinneavdeling. Nå er grunnstenen lagt til en sårt tiltrengt egen fødeavdeling, men her trengs det penger. Også små bidrag fra Norge vil være verdifulle i arbeidet for å redde liv." På spørsmål om pengene kommer frem i den kaotiske situasjonen som nå råder i Irak, forsikrer hun: "Vi har direkte kontakt med den internasjonale kongregasjon disse søstrene tilhører, og det er finnes neppe bedre og sikrere formidlingskanaler enn slike! Et bidrag til søstrenes nye sykeavdeling er ikke bare å vise kristne i området solidaritet, det er også et konkret håndslag for livet i et dødstruet område.

Bidrag, store og små, kan sendes over bankgiro 1720.22.23451, St. Raphaël Bagdad, v/ Laila Kollum, Hedmarksgt.10d, 0658 OSLO

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
17. januar 2003

av Webmaster publisert 17.01.2003, sist endret 17.01.2003 - 13:00