Sprengninger ryster Vår Frue kirke i Tromsø

Sprengningsarbeid på rådhustomten i Tromsø sentrum har fått løse stener til å rase ut i kjelleren på Vår Frue kirke. Flere steder er det ikke lenger kontakt mellom muren og kjellertaket, og sogneprest Marek Michalski MSF er bekymret for kirken.

-Vi kom til å tenke på fundamentet kirka står på da en gjenstand falt på gulvet oppe i kirkerommet under en av sprengningene i rådhustomta. Vi tror ikke at kirka raser sammen i hodet på oss. Men vi er redd kirkebygget kan ta skade av rystelsene, forteller p. Marek til avisen Nordlys den 29. januar.

Menigheten har skrevet et bekymrinsbrev til kommunen vedrørende sprengningene. Kirken er fra 1861 og har et forholdsvis usikkert fundament. -Her er ingen stolper som støtter opp. Og tårnet med kirkeklokkene veier jo en del, sier p. Marek videre til Nordlys. P. Marek frykter at bygget siger sammen på den ene siden og blir stående skjevt, og han er redd at kirkeveggene kan slå sprekker.

Ingeniørgeolog Sverre Barlindhaug, som er innleid av byggherren på rådhustomten, sier at sprengningene er svært svake og at vanlige bygg skal kunne tåle veldig mye sterkere rystelser. -Grensa er satt ut fra hva de nærmeste bygningene - Fokus og Kulturhuset - bør tåle. Etter våre vurderinger skal de byggene tåle rystelser på 50 millimeter per sekund. Vi har satt grensa til halvparten av det. Men om kirkebygget ikke tåler så små rystelser som 0,5 mm/s, så er det nok heller et vedlikeholdsproblem. Det kan hende at de utraset kjellerveggene utgjør en fare for kirka. Men det er ikke sprengingas skyld, sier Barlindhaug til Nordlys den 30. januar.

Også prosjektledelsen for rådhuskvartalet, Beate Nemeth Winther, er skeptiske til klagen fra Vår Frue kirke. -Hvis det er slik at tilstanden på den katolske kirke er så dårlig at den ikke tåler de svake rystelsene som skapes av sprengningene i rådhustomta, så må huseier sette kirka i bedre stand, sier byggherren til Nordlys (30. januar).

Fylkeskonsevator i Troms Fylkeskommune, Olav Austli, deler imidlertid p. Mareks bekymring for kirken. - Nå må utbyggerne av det nye rådhuset roe seg ned, og bruke mindre sprengladninger, sier han til Nordlys den 29. januar. Austli hevder videre at det ikke er så interessant hvorvidt entrepenørene holder sprengnigene innenfor grensen på 25 millimeter i sekundet. - Det står ingenting om slike krav i kulturminneloven. Men loven sier at det er forbudt å skade bygg som er freda. Den katolske kirke må regnes som freda siden det er et kirkebygg som er over 100 år gammelt, sier konservatoren videre.

Avisen Nordlys 29./30. januar / KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
6. februar 2003

av Webmaster publisert 06.02.2003, sist endret 06.02.2003 - 13:24