Utnevnelse av kommunionsutdelere i St. Olav menighet, Trondheim

Biskop-prelat Georg Müller SS.CC av Trondheim gjenutnevnte den 18. februar Ha Minh Dat som ekstraordinær kommunionsutdeler for St. Olav menighet, Trondheim. Utnevnelsen gjelder for tre år. Sr. Athanasia Fernandes O.SS.S ble samme dato utnevnt til ekstraordinær kommunionsutdeler med fullmakt til å holde gudstjeneste uten prest for kommuniteten i Birgittaklosteret på Heimdal. Også denne utnevnelsen gjelder for tre år.

Søndagsbladet i St. Olav menighet i Trondheim/Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
13. mars 2003

av Webmaster publisert 13.03.2003, sist endret 13.03.2003 - 12:46