Andreas-relikvier på valfart til Russland

Moskva - KI (KAP) - Relikviene av den hellige Andreas, «den først kalte apostelen», vil i slutten av mai reise på «valfart» gjennom Russland. En avtale om dette er inngått mellom patriarkatet i Moskva og den ortodokse munkerepublikken Athos, hvor relikviene blir oppbevart.

Relikviene kommer den 26. mai med et spesialfly til St. Petersburg, dagen før feiringen av byens 300-årsdag i nærvær av 35 statsoverhoder. Den 6. juni kommer apostelens relikvier til øyklosteret Valaam i Ladoga-sjøen, og den 9. juni kommer de til den gjenoppbygde Frelserkatedralen i Moskva.

Ifølge en russisk tradisjon, som er historisk omstridt, besøkte apostelen Andreas, bror av Simon Peter, Russland og Ukraina og kom så langt som til Ladoga-sjøen. Andreas æres som skytshelgen for byen Konstantinopel, i dag Istanbul, men også for Skottland.

Kathpress 7. april 2003 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
7. april 2003