Første byggetrinn for ungdomsskolen ved St. Franciskus i Arendal er ferdig

 Les også:

Første byggetrinn for St.Franciskus skole i Arendals nye ungdomsskole, er nå ferdig. Det opplyser rektor ved skolen, Reidun Pihlmann.

Skolen, som i år feirer 90 år, håper på å kunne starte opp med 40 elever i 8. klasse til høsten, fordelt på to klasser, og foreløbig har 17 elever takket ja til elevplass på den nye ungdomsskolen. 11 av disse går nå i 7. klasse på St. Franciskus barneskole. Det er imidlertid flere elever og foreldre som har meldt sin interesse.

Tanken er at ungdomsskolen bygges ut og ekspanderes over en treårsperiode, slik at den fra høsten 2005 vil kunne ta imot 120 elever.

Arbeid som er gjort på selve bygget, kan ses på hjemmesiden til skolens vaktmester, Rune Ellefsen.

Det er arkitektkontoret Kjell Jensen som har stått ansvarlige for selve byggeprosessen.

Rektor Reidun Pihlmann

Hvilke planer har så skolen for framtiden?

- Vårt primære mål er å drive god katolsk skole, sier rektor Reidun Pihlmann. I det legger vi at skolen arbeider med utviklingen av hele mennesket, og veien mot dette målet går gjennom et sant og fullstendig menneskelig liv, et mål som først blir fullt ut virkeliggjort i samfunn med Gud. For oss er vårt verdisyn grunnleggende for hele skolens drift og framtid.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
11. juni 2003

av Webmaster publisert 11.06.2003, sist endret 11.06.2003 - 14:12