St. Olav kirke i Trondheim 30 år feiret med vesper i stavkirke

Søndag den 7. september ble 30-årsjubileet av den nye St. Olav kirke i Trondheim feiret. I den forbindelse dro Birgitta-søstrene fra klosteret på Heimdal, biskop Georg Müller SS.CC. av Trondheim, pastor Dominikus Nguyen Van Thanh og en del av menigheten etter feiringen i selve kirken til den nye Kolbrandstad stavkirke på Hølonda for vesper. Deltagende var også sogneprest Lie i Melhus.

40-50 personer deltok i prosesjon og vesper. Etter vesperen gav biskopen et røkelseskar til stavkirken, samtidig som han ga uttrykk for et ønske om at vesperen skulle bli en tradisjon. Neste år vil det bli tredje gang med katolsk vesper i denne kirken.

Kolbrandstad stavkirke er en kopi av Holtålen stavkirke på Sverresborg Folkemuseum i Trondheim, og ble bygd opp på dugnad i 1999.

Kirken er viet til felleskirkelig bruk.

KI/Ola H. Åmodt (Trondheim)
8. september 2003

av Webmaster publisert 08.09.2003, sist endret 08.09.2003 - 13:59