Nytt menighetsråd i Stavanger

St. Svithun menighet i Stavanger valgte den 14. september nytt menighetsråd. Etter valg og konstituering ser det nye rådet slik ut:

Kåre Bremnes (formann), Minh Duc Nguyen (nestformann), Kari Berle (sekretær), Jan Kåre Runestad, Astrid Nitter Engen og Isabel Vetrhus Stangeland (faste medlemmer). Vararepresentanter er Antoni Marion Csajkowski og Anthoney Theophilus.

Den som skal representere menigheten i pastoralrådet er Monica Ramse, med vara Tomasz Lenartowicz.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
24. september 2003

av Webmaster publisert 24.09.2003, sist endret 24.09.2003 - 13:09