Elisabethsøstrene med nye hjemmesider

St. Elisabethsøstrene i Norge lanserer i dag nye hjemmesider etter å ha hatt et foreløpig nettsted i noen år. I den anledning skriver søstrene følgende:

I dag feirer vi 161-årsdagen for vår kongregasjons grunnleggelse. Den 27. september 1842 viet Klara Wolff og hennes tre medgrunnleggere, Maria og Mathilde Merkert og Franziska Werner sitt begynnende verk til Jesu Hellige Hjerte. Gjennom pleie av syke fant de en særlig kjærlighet til de fattige og den personlige fattigdom. I dette ble den hellige Elisabeth av Ungarns liv og virke deres inspirasjon og forbilde. Denne fransiskanertertiær, som nærte så stor kjærlighet til Gud og de nødlidende, valgte de til sin vernehelgen, og ordenssamfunnet de hadde stiftet gav de navn etter henne.

I dag virker vi i mange land i verden, blant annet i Norge. For å gi alle intereserte muligheten til å gjøre seg litt mer kjent med oss, har vi laget våre egne internettsider. Der kan man finne vår kongregasjons historie, dens karisma, spiritualitet og mye mer. Med glede vil vi invitere alle til å besøke oss på disse sidene, som er utformet av sr. M. Agnes Nowak.

Klosterlivet i Norge er etter hvert godt representert på Internett. Flertallet av de kvinnelige ordenssamfunn i Norge har nå egne internettsider, det samme har brødrene i St. Dominikus kloster i Oslo.

Melding fra Elisabethsøstrene/Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
27. september 2003

av Webmaster publisert 27.09.2003, sist endret 27.09.2003 - 12:59