Munker kan få steinknuseri som nabo

Kapellet på Hylland Det lille trappistfellesskapet Hylland munkelyd i Tinn kommune i Telemark, kan få et steinknuseri som nærmeste nabo. Firmaet Alset Brødrene har fått konsesjon til å kjøpe området Lyngflot, som ligger på den andre side av Tinnsjøen for Hylland, for å anlegge et steinknuseri på stedet. Lederen for Utviklingsutvalget i Tinn kommune, Brynjulf Einungbrekke, opplyser til NRK-Telemark at en endelig avgjørelse om etableringen ikke kan ventes før om et halvt år. Først må Alset Brødrene legge frem en reguleringsplan som må godkjennes av kommunestyret og denne vil deretter sendes ut på høring.

Planene om bygging av steinknuseri har ført til at støtteforeningen "Munkelydens Venner" nylig ble dannet. Støtteforeningen har startet en underskriftskampanje for å verne om freden på Hylland.

Se også NRK-Telemarks dekning av denne saken 21. juli, 22. juli og 23. juli.

I 1967 dro trappistmunken Robert K. Anderson O.C.S.O fra sin kommunitet i Massachusetts, USA, til Norge for å realisere sitt eneboerkall. Med hjelp fra biskop John Willem Gran , som sterkt ønsket sine ordensbrødre til Norge, slo han seg først ned i en Moelvbrakke ved Austbygdi i Telemark. Siden flyttet han sitt hjem lenger ned mot Tinnsjøen. I 1977 fikk han leie det nedlagte småbruket Hylland, og for åtte år siden kjøpte stiftelsen "Munkelyd Ocisto" denne jorden. "Robert munk" bodde lenge alene på stedet, men for omtrent ni år siden fikk han selskap av en bror fra Estland. I dag er det et lite, kontemplativt fellesskap på Hylland - i trappistisk ånd og etter den benediktinske regula. Brødrene bor i hver sine eneboerhytter men spiser, arbeider og ber i fellesskap. Med egne hender har de reist en vakker liten kirke på stedet, og hver onsdag og lørdag feires Den Hellige Messe etter østlig ritus.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
29. september 2003

av Webmaster publisert 29.09.2003, sist endret 29.09.2003 - 13:50