Gunther J. Jäger inkardinert i Tromsø Stift

P. Gunther Jäger

Oslo (KI) - Den tidligere augustinerkorherren Gunther J. Jäger (43) ble den 5. oktober formelt inkardinert i prelaturet Tromsø (Tromsø Stift). Han har i en årrekke vært inkardinert hos Windesheimer-korherrene, men ble for noen år siden løst fra de forpliktelser som hans tilknytning til dette ordenssamfunnet innebar. Men ingen katolsk prest kan være uten inkardinasjon (uten formell tilhørighet enten til et bispedømme, ordenssamfunn, eller lignende).

Windesheimer-korherrene har virket på forskjellige steder i Norge fra 1987 til 1996.

De augustinerkorherrer som er i ferd med å etablere seg i Bergen, har ingen historisk eller annen tilknytning til windesheimer-kongregasjonen.

I Tromsø Stift er dermed nå to sekularprester inkardinert i kirkedistriktet. Den andre er pastor Torbjørn Olsen i Bodø. De øvrige seks prestene i prelaturet, samt biskopen, er inkardinert i det ordenssamfunnet de tilhører, Misjonærene av Den Hellige Familie (M.S.F.).

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
6. oktober 2003

av Webmaster publisert 06.10.2003, sist endret 06.10.2003 - 12:39