Ny vatikansk «utenriksminister»

Giovanni Lajolo

Vatikanet - KI (KAP) - Pave Johannes Paul II utnevnte den 7. oktober 2003 den pavelige nuntius i Tyskland, erkebiskop Giovanni Lajolo, til sekretær for Statssekretariatets Annen seksjon, seksjonen for Relasjoner med statene. Denne posten kalles vanligvis uoffisielt for «Vatikanets utenriksminister». Han overtar stillingen etter den franske erkebiskop Jean-Louis Tauran, som har hatt den siden 1990, men som vil bli kreert til kardinal den 21. oktober og dermed er utsett til en toppstilling i kurien i Vatikanet.

Giovanni Lajolo ble født den 3. januar 1935 i Novara i den norditalienske regionen Piemonte. Etter studier i filosofi og teologi i hjembyen, i Irland og på det pavelige universitetet Gregoriana i Roma ble han presteviet den 29. april 1960 i Roma. Han studerte deretter kirkerett i München frem til 1965 og trådte inn i det pavelige diplomatis tjeneste. Etter utdannelse på Det pavelige kirkeakademiet i Roma - Vatikanets diplomatskole - i 1968/69 kom han i 1970 som attaché til nuntiaturet i Bonn (Vest-Tyskland).

Fra 1974 til 1979 arbeidet Lajolo i Statssekretariatets Annen seksjon i Vatikanet («utenriksdepartementet»), og han var da blant de nærmeste medarbeiderne til erkebiskop og senere kardinalstatssekretær Agostino Casaroli. Allerede den gangen var hans «spesialområde» Midt- og Nord-Europa og dermed også problemene i det den gang delte Tyskland. Han ble den 3. oktober 1988 utnevnt til titularerkebiskop av Caesariana, og han ble bispeviet den 6. januar 1989 av pave Johannes Paul II. Han ble den 7. desember 1995 utnevnt til nuntius i Tyskland, og denne stillingen i Berlin har han hatt siden.

Kathpress 7. oktober 2003 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
7. oktober 2003

av Webmaster publisert 07.10.2003, sist endret 07.10.2003 - 15:43