NUK søker ny organisasjonskonsulent

Norges Unge Katolikker (NUK) er en landsdekkende katolsk barne- og ungdomsorganisasjon. NUK er en sammenslutning av lokallag, for barn og ungdom, med utspring i de katolske menighetene i Norge. Organisasjonens sekretariat, som arbeider i nært samarbeid med styret, har ansvar for den daglige driften av organisasjonen og sentrale arrangementer, samtidig som man også støtter det lokale arbeidet.

NUKs virksomhet på sentralt plan i dag inkluderer: sommerleirer for barn og ungdom, konfirmantpåskeleir, pilegrimsturer, ledertrening og formasjon, blader, internettside, Adventsaksjonen (årlig solidaritetsaksjon i samarbeid med Caritas Norge), å være en "ressurssentral" i forbindelse med barne- og ungdomsarbeid i de katolske menighetene i Norge.

Det er ønskelig at organisasjonskonsulenten er:

 • Praktiserende katolikk, med moden katolsk identitet.
 • Kontaktskapende, utadrettet og selvstendig (mye av arbeidet er rettet mot ungdom).
 • Fleksibel med hensyn til arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Det er ønskelig at organisasjonskonsulenten har:

 • Kjennskap til den katolske Kirke og dens lære.
 • Kjennskap til den katolske Kirke i Norge.
 • Høyere utdanning.
 • Erfaring fra arbeid med barn og ungdom.

Organisasjonskonsulentens oppgaver vil være:

 • å ha kontakt med NUKs lokallag; støtte og følge disse opp
 • å arbeide med utadrettet aktivitet til og for menighetene
 • å arbeide med NUKs sentrale arrangementer; kvalitetssikring og oversikt
 • å spre informasjon om aktiviteter for barn og ungdom i den katolske kirke, samt mer generelt informasjonsarbeid rettet mot barn og ungdom

Lønn etter avtale, men ikke under lønnstrinn 26.

For mer informasjon kontakt fungerende leder i NUK Konrad Tywoniuk, på konrad.tywoniuk@katolsk.no eller tlf. 99 02 12 36.

Søknad med CV, attester og vitnemål sendes til: NUK, Akersveien 16a, 0177 Oslo, innen 1. november 2003.
15. oktober 2003

av Webmaster publisert 15.10.2003, sist endret 15.10.2003 - 11:05