Den russisk-ortodokse patriark lykkønsker Johannes Paul II

Moskva (KI/AP) - Moskva-patriarken Aleksij II har formidlet sine "broderlige hilsener" til Pave Johannes Paul II i forbindelse med hanms 25-års embedsjubileum. Måtte Gud skjenke ham helse, åndelig kraft og et langt liv, skriver den russisk-ortodokse patriarken i et telegram som ble offentliggjort i Moskva i dag.

KI/KAP (KathPress/Katolsk Informasjonstjeneste)
16. oktober 2003