P. Per Bjørn Halvorsen på sabbatsopphold

P. Per Bjørn Halvorsen OP

Dominikanerpater Per Bjørn Halvorsen er blitt innvilget en sabbatsperiode av sine medbrødre. P. Per Bjørn tilhører kommuniteten i St. Dominikus kloster på Majorstuen i Oslo. Blant hans fagfelter er patristikk og kirkehistorie. I de senere årene har han nedlagt et svært omfattende oversetterarbeid i forbindelse med utgivelsen av tidebønnene på norsk. Dette prosjektet vil det ennå ta noen år å fullføre. Han har også utgitt flere bøker, sist "Dominikus - En europeers liv på 1200-tallet" (Novus forlag, 2002).

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
31. oktober 2003

av Webmaster publisert 31.10.2003, sist endret 31.10.2003 - 15:11