Pave Johannes Paul II møtte Russland president Putin

 Les også:

Roma (KI/ICN) - Pave Johannes Paul II møtte den russiske president Vladimir Putin i går ettermiddag den 5. november, og fortalte ham at han "ber for Russland". Møtet fant sted i Det apostoliske palass i Vatikanet.

Paven er svært opptatt av å bedre relasjonene til den russisk-ortodokse kirke, og også Putin ønsker at de katolsk-ortodokse relasjoner skal bli bedre. Men han fremsatte ikke noen invitasjon til Paven om å besøke Russland.

I forbindelse med at Putin forrige gang møtte Paven, i 2000, gjorde Vatikanet det klart at han vanskelig kunne komme uten den russisk-ortodokse kirkes samtykke.

Spenningene mellon den russisk-ortodokse kirke og den katolske kirke har dype historiske røtter, men er faktisk blitt verre etter Sovjetunionens sammenbrudd.

Som en forsoningsgest hadde Pave Johannes Paul under møtet tatt med seg et ikon som er gjenstand for stor respekt og andakt blant russuske troende - "Vår Frue av Kazan". Vanligvis henger det i Pavens private kapell. Paven velsignet ikonet, og deretter kysset Putin det. Paven takket også Putin for hans bestrebelser for å fremme et bedre forhold mellom kirkene.

Ikonet stammer fra 1579 og æres av russiske troende, som knytter det til en rekke mirakler. Blant annet mener endel at det beskyttet Russland mot polske angripere på tidlig 1600-tall. Ikonet hang i Kazan-katedralen på Den røde plass i Moskva, og så i Kazan-katedralen i St. Petersburg før den ble tatt til Vesten under 1917-revolusjonen.

En katolsk gruppe kjøpte ikonet for tretti år siden og gav det til Paven.

KI (Independent Catholic News 6. november 2003)
6. november 2003

av Webmaster publisert 06.11.2003, sist endret 06.11.2003 - 13:35