Kirken må redusere

Köln - KI (KAP) - Den avgående generalvikaren i Köln, Norbert Feldhoff, sier at man de neste årene må redusere staben i alle de katolske bispedømmene i Tyskland. Grunnen er nedgangen i inntektene fra kirkeskatten samt en langsiktig svekkelse av bispedømmenes økonomi uavhengig av skattereformen.

Feldhoff sier at det på alle kirkelige områder er «to svake punkter: personellkostnadene og fast eiendom». Sagt med verdslig sjargong er Kirken et tjenesteytende selskap og dermed svært personellintensiv. Å bremse den høye personellkostnadsfaktoren er svært vanskelig. De faste eiendommene er fremfor alt bygningene som brukes av sognene, som menighetssaler, grupperom eller ungdomshjem. Av dem er det sikkert også for mange i erkebispedømmet Köln. «Den nåværende bygningsmassen kan man ganske enkelt ikke beholde», sier Feldhoff. Bruksendring av kirker og kapeller er et svært følsomt område, men dette temaet må ikke være tabu.

«Sjelesorg koster penger», sier generalvikaren. Uten penger kan man ikke drive misjon og ikke hjelpe fattige. Men pengene skal ikke bestemme hva som er viktig og ikke. Alle må derfor ha en grunnsetning i hodet: «Jeg kan ikke bruke mer enn jeg tar inn», sier Feldhoff. Han forsvarer bruken av bedriftsrådgivere i reformprosessen i tyske bispedømmer, men i alle utvalg i erkebispedømmet har han understreket at bruken av eksterne rådgivere aldri skal erstatte bispedømmets egne råd og utvalg.

Kathpress 30. desember 2003 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
30. desember 2003

av Webmaster publisert 01.01.2004, sist endret 01.01.2004 - 13:31