Myndighetene godkjente ordinasjon av paveutnevnt biskop

Hong Kong - KI (AsiaNews/UCAN) - De kinesiske myndighetene har godkjent en paveutnevnt katolsk biskop for et bispedømme i det nordlige Kina og tillatt at han ble ordinert. Biskop Peter Feng Xinmao (39) ble ordinert den 6. januar 2004 som koadjutor-biskop av bispedømmet Hengshui i Hebei-provinsen. Utnevnelsen til koadjutor innebærer at han automatisk vil overta ansvaret for bispedømmet når forgjengeren går av eller dør. Hengshui ligger rundt 250 km sør for Beijing.

Biskop Feng har en mastergrad i kirkerett fra studier ved det katolske universitet i Leuven i Belgia. Han er den første biskop ordinert etter 1980 - da religionene fikk noe lettere kår i Kina - som innehar en akademisk grad. Det østasiatiske katolske nyhetsbyrået UCAN melder at han ble utnevnt av pave Johannes Paul II og godkjent av den regjeringsanerkjente bispekonferansen for Den katolske kirke i Kina. Fra Vatikanets side er det ikke offentliggjort noe om saken. Feng har undervist i engelsk og i filosofi ved Hebeis presteseminar i provinshovedstaden Shijiazhuang, og ved gutteseminaret i Hengshui.

UCAN melder at regjeringen godkjente valget av Feng etter diskusjoner i to år. De gav etter fordi samtlige prester i bispedømmet gikk inn for hans kandidatur. Den regimetro «katolske patriotiske forening» er ikke til stede i bispedømmet. Men det var problemer helt frem til selve ordinasjonsdagen. Seremonien var berammet for formiddagen, men på grunn av motstand i siste liten fra lokale myndighetspersoner måtte den utsettes til ettermiddagen.

Den pensjonerte biskopen av Cangzhou (Xianxian), jesuitten John Liu Dinghan, var hovedkonsekrator. De to medkonsekratorer var biskopene Stephen Yang Xiangtai av Handan og biskop Li Liangui av Cangzhou. Handan og Cangzhou ligger også i Hebei. Omkring 1500 mennesker deltok under ordinasjonsmessen, likeså fire prester og noen tilreisende fra Østerrike, Belgia og Filippinene som den nye biskop var blitt kjent med da han studerte i disse landene. Ettersom katedralen i Hengshui kun har plass til hundre personer, ble messen feiret i et leid lokale i nærheten.

Biskop Feng ser det som en hovedoppgave å løfte utdannelsesnivået både for de 90 unge på stedets gutteseminar og blant bispedømmets 60 nonner. Han sa at han også ville legge vekt på videreutdannelsen av de 26 prestene i bispedømmet, og religionsundervisningen blant lekfolket. Feng er den første bispeviede i Kina siden 1980 som har studert utenfor Kina. Men en annen biskop, hjelpebiskop Zhan Silu i Mindong, tok bachelor-graden i teologi ved Holy Spirit Seminary College i Hong Kong i 1998.

Hengshui har 26 000 katolikker og anses som lite. De fleste bispedømmene i Hebei har minst 100 000 troende. Ifølge biskop Feng er bispedømmets ordinarius (sittende biskop) den 75 år gamle biskop Chen Xilu. Han har nå ligget to år i koma etter en hjerneblødning. Det er ifølge Feng også en eldre biskop, den pensjonerte biskop Peter Fan Wenxing.

Et bispedømme ved navn Hengshui er ikke nevnt i Vatikanets offisielle bispedømmeoversikt i årboken «Annuario Pontificio» som gjengir situasjonen i Kina på 1950-tallet, men det er kjent at Vatikanet ikke har sett behov for å ta avstand fra de justeringer av bispedømmegrenser og bispeseters plassering som befolkningsutviklingen i Kina har fremkalt. Hengshui tilsvarer det bispedømmet som i Vatikanets liste kalles Kinghsien / Jingxian.

asianews.it/UCAN 8. januar 2004 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (ct)
8. januar 2004