Syro-malabarske katolikker får velge sine egne biskoper

Trichur - KI (CNS) - Vatikanet har bekjentgjort at den katolske syro-malabarske Kirke fra nå skal utvelge sine egne biskoper. Det var kardinal Ignatius Moussa I. Daoud som kom med kunngjøringen den 7. januar under et møte for de syro-malabarske biskoper i Trichur i Kerala. Den syriske kardinal Daoud er prefekt for Kongregasjonen for Østkirkene, og var før sin utnevnelse dit syrisk-katolsk patriark av Antiokia.

Den syro-malabarske katolske Kirke har lenge vært plaget av indre uenighet om liturgi og administrasjon, og Vatikanet har måttet gripe inn mer enn det som er normalt hva gjelder de katolske østkirkene. Men i 1992 gjorde Pave Johannes Paul II til en selvstyrende kirke og opphøyet deres viktigste bispedømme til et «stor-erkebispedømme» (nærmest et patriarkat) samtidig som han gav kirken i oppgave å organisere seg synodalt og utvikle administrative rutiner. Man han reserverte til Pavestolen beslutningsretten i liturgiske spørsmål og over bispeutnevnelser. I 1998 gav Vatikanet Den syro-malabarske Kirke retten til å regulere sin egen liturgi.

CNS 9. januar 2004 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (ct)
9. januar 2004

av Webmaster publisert 14.01.2004, sist endret 14.01.2004 - 10:45