Politisk modell med flertallsbeslutninger passer ikke for Kirken

Vatikanet - KI (KAP) - Pave Johannes Paul II sier at Kirken ikke kan drives etter en politisk modell hvor prester og biskoper setter ut i livet flertallsbeslutninger fra kirkelige forsamlinger. I stedet har den i henhold til Kristi vilje en hierarkisk struktur, understreket paven under Kleruskongregasjonens plenumsmøte lørdag. Derfor må strukturene og statuttene for de ulike bestående rådene på bispedømme- og sognenivå stadig aktualiseres i henhold til de kirkelige normene. Samtidig gikk paven inn for et sterkere samarbeid mellom prester og legfolk, men samtidig må det være klarhet i deres forskjellige oppgaver.

Det er biskopenes oppgave å lære, å lede og å hellige, sier paven. Legfolket skal delta aktivt sammen med dem i Kirkens oppgave, i respekt for de respektive kall og spesielle nådegaver. Legfolkets medarbeid får også uttrykk i ulike råd som kirkeretten foreskriver på bispedømme- og sognenivå. Det dreier seg om «deltakende organer» og samarbeid for kirkens vel, som tar hensyn til hver enkelts kunnskap og kompetanse. Disse strukturene som ble opprettet av Annet Vatikankonsil, må aktualiseres i henhold til kirkeretten av 1983. «Man må bevare et balansert forhold mellom legfolkets rolle og biskopens og sogneprestens spesielle kompetanse», understreker paven.

Kathpress 11. januar 2004 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
11. januar 2004

av Webmaster publisert 21.01.2004, sist endret 21.01.2004 - 10:06