Ny strategi i forhold til Palestina

Vatikanets avis Osservatore Romano har brutt Vatikanets taushet etter Hamas' valgseier i Palestina. En artikkel i dagens italienske utgave tar til orde for en "strategiendring" og "nye forhandlingsinstrumenter" i forhold til Palestina. Det internasjonale samfunn var ikke forberedt på å stille seg de spørsmål som reiser seg etter valgseieren til en slik "radikal bevegelse". Artikkelforfatteren blir ikke nevnt med navn. Vatikandiplomatiet er alltid svært forsiktig med kommentarer til situasjonen i Det Hellige Land.

RV - Radio Vatikan Kurznachrichten (1. februar 2006)