Symposium for å studere det menneskelige embryo

Teologer, filosofer og bioetiske eksperter samles i Vatikanet i februar for å arbeide med temaet "Det menneskelige embryo før implantasjonen: Vitenskapelige aspekter og bioetiske betraktninger."

Møtet, som er kalt sammen av Det pavelige råd for livet, holdes i den nye synodesalen 27.-28. februar. Den 1. mars holder rådet sin 12. generalforsamling.

Symposiet åpnes av biskop Elio Sgreccia, presidenten for Det pavelige akademi for livet.

Deretter vil kardinal Javier Lozano Barragán, president for Det pavelige råd for den pastorale assistanse til helsearbeidere, ha et innlegg med temaet "Dødens kultur sammenlignet med Livets kultur, i henhold til læren fra Evangelium Vitae."

Rådet har forhåpninger om at deltagerne på symposiet vil få anledning til å møte pave Benedikt XVI.

Blant temaer som skal diskuteres, er spørsmålet "Er embryoet et menneske?"

ZEN - Zenit (8. februar 2006)

KI-Katolsk Informasjonstjenste (Oslo) (8. februar 2006)

av Webmaster publisert 08.02.2006, sist endret 08.02.2006 - 10:36