Gud elsker menneskene fra unnfangelsen av, sier paven

 Se også:

Taler til kongress om embryo

Pave Benedikt XVI sier at Guds kjærlighet til menneskene ikke er avhengig av deres alder. Derfor forsvarer Kirken deres ukrenkelige egenart fra unnfangelsen av.

- Guds kjærlighet skiller ikke mellom det nylig unnfangede barnet i mors liv, spedbarnet, ungdommen, den voksne eller den eldre, fordi i hver enkelt av dem ser han sitt eget bilde og etterlikning, sa paven den 27. februar i en tale til deltakerne på en kongress om temaet "Den menneskelige embryo før implantasjon."

Om lag 350 forskere, leger, bioetikere og teologer hørte pavens ord under kongressen som ble organisert av Det pavelige akademi for livet. Kongressen i Vatikanet gikk over to dager, med avslutning på tirsdag.

- Denne grenseløse og nesten ufattelige kjærlighet som Gud har til mennesket viser hvor høyt den menneskelige person er verdt å bli elsket i seg selv, uten hensyn til noe annet - intelligens, skjønnhet, helse, ungdom, integritet, osv., sa Benedikt XVI.

- Kort sagt er menneskelivet alltid et gode, siden det er en manifestasjon av Gud i verden, tegn på hans nærvær, en utstråling av hans herlighet, sa paven til forsamlingen.

- Det er faktisk gitt en svært høy verdighet til mennesket, som har sine røtter i det dype bånd som knytter det til sin skaper: I mennesket, i hvert menneske, i hvilken som helst fase eller tilstand i livet, er gjenskinnet av Guds virkelighet.

Fra begynnelsen av

- Av denne grunn har Kirkens magisterium bestandig proklamert den hellige og ukrenkelige egenart som ethvert menneskeliv har, helt fra unnfangelsen til sin naturlige slutt, forklarte han.

- Denne moralske dom gjelder alt fra begynnelsen av en embryos liv, selv før den er satt inn i mors liv, som beskytter og nærer den i ni måneder frem til fødselen.

Til slutt inviterte paven forskerne og ekspertene til å fremdyrke en undrende og respektfull holdning til mysteriet omkring opphavet til menneskelivet, et "mysterium som vitenskapen i økende grad vil kunne belyse, selv om den neppe vil kunne dekode det helt."

Den Hellige Far la til:

- Vi har økt vår kunnskap enormt og bedre identifisert grensene for vår uvitenhet, men det ser ut til at det for den menneskelige intelligens har blitt for vanskelig å innse at man ser tegn til skaperen når man studerer naturen.

- I virkeligheten burde alle som elsker sannheten oppfatte at forskning på slike dype emner gjør det mulig for oss å se og nesten røre ved Guds hånd.

- Utover grensene for de eksperimentelle metoder, ved grensen til det feltet som noen kaller meta-analyse, hvor sansenes persepsjon og vitenskapelige tester verken er tilstrekkelige eller mulige, der er det at oppdagelsesferden inn i det transcendente begynner, forpliktelsen til å 'gå utover', la paven til.

ZEN - Zenit (2. mars 2006)

av Webmaster publisert 02.03.2006, sist endret 02.03.2006 - 11:30