Obligatorisk klosteropphold for katolske ungdommer under 25 år

Lunden kloster i Oslo

Alle katolske ungdommer skal i løpet av alderen 18-25 år ha et opphold i kloster for å få forståelse av betydningen av klosterlivet i samfunnet. Ordningen settes også i sammenheng med Oslo katolske bispedømmes helhetlige kallstenkning.

- En kommisjon innen Norsk Katolsk Bisperåd har foreslått obligatorisk klosteropphold for landets katolske ungdom før fylte 25 år, sier informasjonsmedarbeider Kristine Dingstad til NRK Dagsnytt på vegne av Oslo katolske bispedømme. Oppholdet skal ha en varighet på minst tre måneder/et semester.

- Dette er på mange måter sammenligbart med verneplikten, og kommer i stand i samarbeid med de katolske klostrene i landet, som sliter med dårlig rekruttering. Vi ønsker å eksponere flest mulig for klosterlivets fordeler og samfunnsmessige betydning, spesielt med tanke på det press som mange unge i dag opplever.

Det er fremdeles usikkert hvordan inndekning av kostnadene ved klosteroppholdene skal skje.

- Vi håper et fond basert på Peterspenger fra Roma, sier Dingstad, og viser til Vatikanets blomstrende økonomi etter at Euroen ble innført ved pavestolen.

Et gjennomført klosteropphold kan på sikt bli et krav for at unge par kan inngå katolsk ekteskap.

- Dette vil kommisjonen komme tilbake til ved en senere anledning, da en slik bestemmelse også må godkjennes av Roma. Men vi tror at Vatikanet vil bli begeistret for forslaget, siden vi regner med at dette vil ha positiv effekt på statistikken over ekteskap som oppløses, sier Dingstad, som selv gjerne hadde tatt tre måneder i kloster i sin ungdom.

- Som sagt er et slikt opphold obligatorisk for alle under 25 år. Visse forhold kan imidlertid føre til fritak, fortsetter Dingstad, og henviser til mer informasjon om bestemmelsen og muligheten for fritak på bispedømmets hjemmesider.

Siden det antagelig ikke er nok sengeplasser i klostrene i Norge, er det også inngått avtaler med enkelte katolske klostre i utlandet. Det finnes en foreløpig liste over godkjente klostre (oppdateres fortløpende).

Ordningen iverksettes allerede fra høsten av. Alle ungdommer i den aktuelle aldersgruppen vil få tilsendt et brev med innkalling til en "klostersesjon". Ønsker man imidlertid å melde seg umiddelbart, for om mulig å starte oppholdet allerede til høsten, kan man på forhånd melde sin interesse via et skjema på Internett.

Norsk Katolsk Bisperåd/KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (1. april 2006)

av Webmaster publisert 01.04.2006, sist endret 01.04.2006 - 01:04