Seminarene i Sør-India er fulle

 Se også:

- Antall kall i India blomstrer. Et økende antall unge menn forbereder seg nå til prestegjerningen.

Det er p. Ignatius Prasad, rektor ved seminaret Sacred Heart Major i Chennai (tidligere Madras), som hevder dette i et nylig intervju med den internasjonale organisasjonen "Aid to the Church in Need".

P. Prasad forklarer at det nå er 286 studenter ved hans seminar og at han på grunn av plassmangel nå måtte avvise 23 nye kandidater, som derfor må fortsette sine forberedelser annetsteds.

Seminaret er ett av fire i det sørlige India, med et totalt antall på nesten 800 studenter fra 28 bispedømmer. Mer enn 60 av seminaristene skal prestevies neste måned.

I Chennai er det nå mer enn 30 studenter i hvert årskull i seminarets teologiske seksjon, en dobling fra slutten av 1980-tallet.

"Antall kall øker; det har vært tilfelle i de siste ca. fem år," sier rektor. "Vi synes det er vanskelig å ta i mot alle kandidater."

P. Prasad forteller at det er et økt "politisk press" på å begrense Kirkens vekst, gjennom en ny anti-konversjonslov introdusert i staten Tamil Nadu. Offentlig forkynnelse er forbudt, og de som ønsker å konvertere til kristendommen møter nå en stor barriære ved et vell av papirarbeid.

Rektoren forteller videre at folk nå vender seg til Kirken i ren protest mot de nye reguleringene.

"Jo mer press de legger på folk, jo mer føler de for å proklamere sin tro," sier han.

P. Prasad fortsetter med å forklare at levende ungdomsprogrammer fører folk til tro og oppmuntrer menn til å overveie prestekallet.

Han roser også "Aid to the Church in Needs" arbeid og beskriver hvordan de har gitt støtte til utdannelsen til de ansatte på seminaret, bøker til biblioteket og en generator.

"Det vi føler er så viktig", legger p. Prasad til, "er å hjelpe studentene til å erkjenne at det de lærer ikke primært er en akademisk disiplin, men et mysterium, noe som er meget personlig og har en sterk menneskelig dimensjon knyttet til seg."

Zenit (12. april 2006)

av Webmaster publisert 12.04.2006, sist endret 12.04.2006 - 13:03