Paven er bekymret over de nye angrepene i Irak

De siste angrepene på italienske soldater og en ung rumener volder pave Benedikt XVI mye smerte. De rammer mennesker som skal bidra til fred og frihet for landet. Dette kommer frem i en nyhetsmelding fra Vatikanet.

I et intervju minnet erkebiskop Giovanni Lajolo om de angrepene som var begått i Daheb og i Det Hellige Land / Jerusalem: De grusomme handlingene er uhyggelige og vekker avsky. Angrepet på Daheb vekker redselsfulle minner fra Taba (2004) og Sharm-el-Sheik (2005), der nesten hundre mennesker omkom til sammen. Nesten daglig lever vi med nyheter som refererer til de mest barbariske tilstander - og som ikke ser ut til å stoppe. Dette skader og forsinker demokratiseringen i Irak.

Ikke under noen omstendigheter kan volden rettferdiggjøres der den rammer uskyldige mennesker. Det er uakseptabelt å snakke om "å ofre seg", slik voldsutøverne oppgir som motiv. Handlingene er umenneskelige uansett.

Paven ber om at vi alle må anstrenge oss for å utrydde det nag vi måtte bære i våre hjerter. Vi må motarbeide krefter som fyller oss med intoleranse og sky utøvelse av vold.

Erkebiskop Lajolo sier videre at pavens ord er en påminnelse og vil gjentas til stadighet. Pave Benedikt XVI insisterer på at vi alltid må strebe for å fremme menneskets verdighet og forsvare dets rettigheter.

Den Hellige Stol konkluderer med at den uopphørlig vil samarbeide med ulike internasjonale instanser som arbeider for fred. I tillegg er det viktig å arbeide for å fremme respekten mellom menneskenes daglige eksistens seg imellom.

AsiaNews (28. april 2006)