Kristen mann arrestert for blasfemi uten bevis

 Se også:

En kristen mann fra Karachi ble nylig arrestert og anklaget for å ha sendt blasfemiske meldinger om muslimer fra sin mobiltelefon. Angivelig skal det ha skjedd som et ledd i en hevn på de angrepene kirken har gjennomgått den siste tiden. En islamsk fundamentalistisk gruppe skal ha stått bak angrepene.

Aktivister har krevd at den kristne mannen, Qamar David, settes fri. Alt for mange har måttet bøte med livet uten rettergang i Pkistan, hevder de. All Pakistan Minorities Alliance (Apma) ber myndighetene om å beskytte Qamar David og hans familie, og om at han får en garanti for at han kan gi sin forklaring om anklagene som er rettet mot ham.

Det er en reiselivsagent som skal ha mottatt de angivelig blasfemiske meldingene og overbrakt disse til politiet. David ble dermed tiltalt etter den pakistanske blasfemiloven. En talsmann fra Apma frykter at at David vil bli torturert til han tilstår alt han blir bedt om å tilstå. Apma har bedt om å få utlevert meldingene, men politiet har ikke vært villig til å imøtekomme kravene.

"Så lenge politiet ikke er villig til å legge frem bevisene offentlig", mener Apma at "David er anklaget uten bevisførsel. Nok en gang viser loven at den handler irregulært. Blasfemiloven gir ikke en klar definisjon - det kan føre til at den tolkes vilkårlig".

Blir man funnet skyldig etter blasfemiparagrafen, risikerer man dødsstraff eller 25 års fengsel. Loven har lenge vært kritisert av det internasjonale samfunn. Ingen har til nå fått dødsstraff på grunnlag av blasfemiparagrafen, men de siste 10 år det har likevel blandt blasfemianklagede inntruffet flere dødsfall av "naturlige" årsaker, eller drap som ingen har blitt straffet for i fengslene.

AsiaNews (1. juni 2006)

av Webmaster publisert 01.06.2006, sist endret 01.06.2006 - 10:22