Kardinal Dias forsvarer pavens uttalelser om manglende religionsfrihet

 Se også:

Kardinal Ivan Dias av Bombay, den nye prefekten for Kongregasjonen for Folkenes Evangelisering, har forsvart pavens rett til å snakke om religionsfrihet.

Som et svar til hinduer som har kritisert pave Benedikt for hans uttalelser om religiøs intoleranse i India, sa kardinal Dias at paven med uttalelsene ikke blandet seg inn i intern nasjonal politikk, men at han forsvarte grunnleggende menneskerettigheter og moralske prinsipper.

Paven gav noen skarpe kommentarer om religionsfrihet i et møte med den nye indiske ambassadøren i Vatikanet. Pavens bemerkninger var en klar respons på angrepene mot kristne som ble utført av hinduistiske ekstremister, og på anti-konversjonsloven som flere indiske delstater har innført. Nasjonale styresmakter har gitt en uttalelse der de formelt klager på pavens bemerkninger, mens hindu-nasjonalistiske grupper har protestert høylydt - til og med brent en dukke som skal forestille paven.

"Paven har en særskilt posisjon, og han er universelt anerkjent som et referansepunkt med autoritet når han uttaler seg om dogmatiske, åndelige, moralske og etiske temaer," sa kardinal Dias på tirsdag.

"Man kan føle Den Hellige Fars dype bekymring for de negative holdningene som visse politisk-religiøse grupper viser i forhold til fundamentale rettigheter som Indias befolkning har; Rettigheter som også er forankret i de Forente Nasjoners universelle erklæring om Menneskerettigheter, i den Indias grunnlov og som reflekterer Indias grunleggeres ånd," poengterte kardinal Dias.

CWNews.com (19. juni 2006)

av Webmaster publisert 19.06.2006, sist endret 19.06.2006 - 13:38