Bøter og fengselstraff til de som konverterer uten samtykke fra myndighetene

 Se også:

Myndighetene i delstaten Chattisgarh i India har erklært at de snart vil godkjenne loven om anti-konversjon. Det er landets største nasjonalistiske parti, BJP, som ønsker å iverksette disse nye tiltakene. I dekretet står det blant annet: "Den som konverterer uten å ha varslet myndighetene - eller bidrar til at en annen person konverterer til en annen religion - risikerer harde bøter og fengselstraff i fem år."

I følge den nye loven må den som har intensjoner om å konvertere til en annen tro, informere byretten med en måneds varsel. I klartekst betyr det at de som ikke følger den nye regelen, vil bli hardt rammet økonomisk og risikere frihetsberøvelse. Loven omfatter også "tvangskonvertering". Bestemmelsene vil tre i kraft i juni eller juli måned.

I den indiske grunnlov, som også omhandler religionsfrihet, står det i artikkel 25 at enhver borger har rett til å utøve sin tro. I følge myndighetene i Chattisgarh vil ikke det nye vedtaket kollidere med de allerede grunnlovsfestede prinsippene. Tvert i mot vil den nye loven forsvare lovverket ytterligere.

Det er lederen (Rajnath Singh) av det nasjonal-fundamentalistiske partiet BJP, som ønsker å iverksette den nye loven. Han skal tidligere ha uttalt at han ønsker å ødelegge den kristne misjoneringen i landet gjennom de nye tiltakene. Syv av de åtte delstatene i India vil bli berørt. Den siste delstaten i Tamil Nadu ønsker ikke å iverksette lovforslaget.

AsiaNews/Cbci (29. mai 2006)

av Webmaster publisert 29.05.2006, sist endret 29.05.2006 - 17:36