Kirken i Krakow ber om tilgivelse

Kardinal Stanislaw Dziwisz ba nylig de som mener seg urettmessig behandlet av prester under kommunisttiden, om tilgivelse "i Kirken i Krakows navn".

Erkebiskopens anmodning om tilgivelse kom i forbindelse med en debatt som vokste frem etter pave Johannes Paul IIs død, og refererer til noen prester som er blitt anklaget for å ha samarbeidet med kommunistregimets sikkerhetstjeneste.

Den polske pavens tidligere sekretær kom med uttalelsene torsdag forrige uke, da han ledet Kristi Legeme og Blod-prosesjonen som gikk fra Wawel-katedralen til Maria-basilikaen ved markedsplassen.

"Å be om tilgivelse medfører også et fast ønske om å bekrefte sannheten," la kardinal Dziwisz til, mens han flere ganger ble avbrutt av applaus.

Kardinalen ba alle dem som følte seg støtt av presters handlinger om å ikke miste tillit til Kirken.

Den første som var anklaget var p. Konrad Hejmo, en prest som hadde et godt rykte både i Polen og i Vatikanet, og som ledet det polske pilegrimsenteret i Roma i over 20 år.

Senere begynte aviser å spekulere i navn på flere "spionprester". Spekulasjonene skjedde uten at "Instituttet for nasjonalt minne", som blant annet oppbevarer dokumenter om kommunistregimets sikkerhetstjeneste, bekreftet noe.

I begynnelsen av dette året ønsket p. Tadeusz Isakowicz-Zalewski, en tidligere kapellan for fagforeningen Solidaritet, å offentliggjøre navnene på 28 prester fra erkebispedømmet Krakow som samarbeidet med sikkerhetstjenesten. På den tid var erkebiskopen av Krakow imot publisering av listen og beordret p. Isakowicz-Zalewski til taushet.

"Jeg er ikke redd for sannheten, selv om den kan være smertefull. Men som erkebiskop av Krakow er jeg den som er personlig ansvarlig for å finne og åpenbare sannheten," skrev kardinal Dziwisz i et brev til p. Isakowicz-Zalewski.

Kardinalen etablerte en midlertidig kommisjon, "Minne og årvåkenhet", for å gå gjennom saker der bispedømmets prester etter sigende har samarbeidet med kommunistregimets sikkerhetstjeneste.

I hans tale sist torsdag poengterte kardinal Dziwisz at hele sannheten må belyses før overtrederne kan bli bedt om å søke anger og helbredelse for det onde de har forårsaket.

"En halvsannhet er aldri i stand til å frigjøre et menneske. Den kan kun ødelegge," sa kardinal Dziwisz og understrekte at "det er ikke kjærlighet uten sannhet, og samtidig er det ikke sannhet uten kjærlighet."

Zenit (23. juni 2006)

av Webmaster publisert 23.06.2006, sist endret 23.06.2006 - 11:59