Sju ukentlige messer på polsk i St. Olav domkirke

På grunn av den store messesøkningen blant de mange polakkene i Norge (se blant annet artikkel i Aftenposten 3. september), har St. Olav domkirke i Oslo den siste tiden hatt store plassproblemer ved de polske messene. Mange troende har sogar måttet stå ute på trappen og på gateplan under messen. Bispedømmet, ved den biskoppelige vikar for innvandrersjelesorgen, p. Berislav Grgic, har derfor besluttet at det fra den 11. september skal feires flere polske messer i domkirken - hele sju ukentlig. Messetidene for messer på polsk blir da som følger:

Mandager: Kl. 19.00

Tirsdager: INGEN MESSE

Onsdager: Kl. 20.00

Torsdager: Kl. 19.00

Fredager: Kl. 19.00

Lørdager: Kl. 19.00

Søndager: Kl. 08.00 og kl. 14.30

KI-Katolsk Informasjonstjenste (Oslo) (7. september 2006)

av Webmaster publisert 07.09.2006, sist endret 07.09.2006 - 14:24