Pave Benedikt XVI til Bayern lørdag den 9. september

Lørdag den 9. september drar pave Benedikt XVIapostolisk reise til Tyskland - nærmere bestemt til sine hjemtrakter i Bayern. Dette er hans fjerde apostoliske reise. Reisen, som varer frem til 14. september, involverer besøk til München, Altötting og Regensburg.

Bayern er Tysklands sydligste delstat, strekker seg over et område på 70.553 km² og har 11,6 millioner innbyggere.

Mottoet for pavebesøket er "Wer glaubt ist nie allein" (Den som tror er aldri alene).

 Se også:

Etter valget av kardinal Ratzinger til pave, har man i Tyskland opplevd en økende interesse for Kirken. Selv om messebesøket har falt de siste årene, har mange av landets katolikker gjenoppdaget Kirken. En undersøkelse fra mars 2006, foretatt av Forsa-instituttet, fant at 59% av landets katolikker opplever at valget av pave Benedikt XVI har styrket Kirken i Tyskland. 52% av protestantene og 54% av de som selv definerte seg som ikke-religiøse opplever det samme. Entusiasmen som har oppstått ved den nye paven, synes å være særlig stor blant de unge. I fjor sommer var så mange som en million ungdommer, de fleste tyske, samlet til Verdensungdomsdagen i Köln, der de fikk hilse Benedikt XVI på hans første utenlandstur som pave. Organisatorene forventer at det vil samle seg like store menneskemengder i Bayern.

Bayern er den del av Tyskland med størst katolsk befolkning og sterkest katolske røtter. I erkebispedømmet München er 53% av befolkningen katolikker, i Regensburg 83% og i Passau 90%. Pavens fødested, Marktl am Inn, ligger i bispedømmet Passau.

I Tyskland som helhet er ca. en tredel av befolkningen katolikker, en tredel er protestanter. De resterende tilhører ikke-kristne trossamfunn eller beskriver seg som ikke-troende.

Omtrent halvparten av katolikkene er i dag ikke-praktiserende.

Du kan følge pavens besøk til Bayern på reisens offisielle hjemmesider - på språkene tysk, engelsk og italiensk.

Catholic World News (8. september 2006)

av Webmaster publisert 08.09.2006, sist endret 08.09.2006 - 17:57