Arabisk oversettelse av pavens onsdagskatekeser

Patriarkatet i Venezia har annonsert at de ønsker å gjøre pavens taler ved de ukentlige generalaudiensene tilgjengelig på arabisk.

Med støtte fra organisasjonen "Hjelp til Kirken i Nød" vil Oasis Internasjonale Senter, grunnlagt av kardinal Angelo Scola for å arbeide for gjensidig forståelse mellom kristendom og islam, stå for oversettelsen av katekesen som paven gir hver onsdag. Den arabiske oversettelsen skal være tilgjengelig på senterets hjemmesider mandagen etter generalaudiensen.

Pave Benedikt XVI gir for tiden en serie ukentlige katekeser om Kirken og dens apostoliske tradisjon. Oasis begynner oversettelsene til arabisk med katekesen ved audiensen den 16. oktober, men også pavens tidligere katekeser i serien vil bli oversatt ved en senere anledning.

Formålet med de arabiske oversettelsene er todelt, og gjenspeiler Oasis-senterets to mål; å formidle informasjon til arabisktalende kristne som lever i hovedsakelig muslimske land, og å formidle mer informasjon til muslimer om den kristne tro.

Initiativet er også et ønske om å gi arabiske immigranter, som nå er bosatt i Europa, anledning til å lese pavens katekeser.

Catholic World News (11. oktober 2006)

av Webmaster publisert 11.10.2006, sist endret 11.10.2006 - 10:54