Den polske statsminister møtte paven

Moralske og etiske problemer i det offentlige liv, var et av de viktigste temaene som ble tatt opp i samtalen mellom den polske statsminister Jaroslaw Kaczynski og pave Benedikt XVI den 12. oktober.

Etter statsministerens 40 minutter lange besøk hos Den Hellige Far, offentliggjorde Vatikanet en uttalelse som fortalte at de to hadde snakket om internasjonale spørsmål, særlig "den europeiske integreringsprosessen og spørsmål vedrørende kontinentets kristne røtter." Uttalelsen fortalte videre at samtalen også dreide inn på bioetikk, forsvaret for familien, retten til liv og trosfrihet.

Catoloc World News (13. oktober 2006)

av Webmaster publisert 13.10.2006, sist endret 13.10.2006 - 13:15