Utvidet frist for påmelding til seminar om ungdom og seksualitet

Innbydelse til seminaret

"UNGDOM OG SEKSUALITET - hvordan tilrettelegge en katolsk fundert undervisning for katekesen og for våre skoler?"

MARIAGÅRDEN 3. og 4. NOVEMBER 2006

På anmodning fra biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. arrangerer OKBs Familiesenter, NUK og Kateketisk Senter et seminar, der vårt mål er å lage en skisse til et katolsk seksualundervisningsprogram for ungdom. Vi håper så mange som mulig vil delta. Dette er et brennaktuelt område, der vi som Kirke som oftest må gå mot strømmen. For å klare det, må vi bygge opp vår troskunnskap og våre holdninger med et kristent helhetlig syn på kropp og sjel. Vi har organisert dette som et 1-dagsseminar, med to alternative datoer. Til hver dato har vi satt opp forskjellige målgrupper. Programmet vil være noenlunde likt for begge.

Fredag 3. november er ment for: Prester, lærere ved våre katolske skoler, elever fra de katolske skolene (9.-10.kl, videregående - fermet), ordensfolk.

Lørdag 4. november er ment for: Elever fra katekesen (9.-10. kl. - fermet), foreldre (gjerne ektepar), kateketer, helsepersonell, lærerstudenter.

Inndelingen er ikke rigid, så det er mulig å melde seg på den dagen det passer best å møte, men vi blir glade dersom vi får beskjed om hvem som møter når.

PROGRAM

10.30 Fremmøte og registrering. Frukt og kjeks. Betaling av kr. 50,- pr. pers. til mat og drikke.

11.00 Åpning. Innlegg om menneskets seksualitet slik Gud har ment den, med referanse til Bibelen og til hvordan Guds hensikt gjenspeiles i våre etiske prinsipper og i moralloven.

11.30-12.30 Verkstedgrupper: Her skal vi arbeide med 6 områder, og sammen utarbeide konkrete forslag til hvordan disse kan behandles i et katolsk undervisningsopplegg for unge.

1. IDENTITET - skapt i Guds bilde, Åndens tempel: Hvem er jeg og hva krever det av meg? Integritet, frihet, ansvar, budene, etikk og moral.

2. KJÆRLIGHET - holdning og følelser: Relasjoner, følelsesliv, gjensidighet, ansvar for hverandre, ekteskap, familie.

3. SEKSUALITET - en gave som må rammes inn: Seksualitetens formål, rammer for å leve ut vår seksualitet på en god måte, problemområder.

4. GRENSESETTING - hvordan ivaretar jeg min personlige integritet? Forsvar mot sexpress, respekt, naturlige kjærtegn, klær og atferd i det offentlige rom, overnatting, foreldrerollen.

5. KYSKHET - en integrert seksualitet: Å kjenne sin seksualitet positivt, selvbeherskelse, avholdenhet, øyets renhet, helhetlig bilde av kropp og sjel.

6. LIVETS GAVE - vår rolle som livets forvaltere: Fruktbarhet i livets tjeneste, menneskelivets begynnelse, livets ukrenkelighet, etiske dilemmaer, jenter som velger å bære frem sitt uplanlagte barn, barnløshet og assistert befruktning.

12.30-13.30 Presentasjon av verkstedgruppenes arbeid.

13.30-14.30 LUNSJ

14.30-15.00 Tid for bønn

15.00-15.45 FREDAG: Sr. Hildegard holder foredraget "Seksualitet og sølibat". LØRDAG: Foredrag (ennå ikke avklart)

15.45-16.15 PAUSE, noe å bite i

16.15-17.00 Gruppesamtaler: Hvordan ser vi for oss at ungdom skal undervises om seksualitet i fremtiden - ved våre katolske skoler, i katekesen, i hjemmet? Idéer til pedagogisk metodikk, utforming (språklig/visuell) for et katolsk undervisningsopplegg om ungdom og seksualitet.

17.05-17.45 Plenumssamtale. Konklusjon.

Det er anledning til å delta i den hellige messe i St. Olav domkirke kl. 18.00.

Påmelding skjer til Familiesenteret innen 25. oktober: Ring eller send e-post: Tlf. 23 21 95 45, familie@katolsk.no

Familiesenteret / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (16. oktober 2006)

av Webmaster publisert 16.10.2006, sist endret 16.10.2006 - 16:38