P. Jacob Boekema SM døde den 24. oktober 2006

R.I.P.

På vegne av maristene må jeg med sorg meddele at vår medbror Jacob BOEKEMA døde den 24. oktober, over 93 år gammel, på sitt fødested, Glanerbrug i Nederland.

P. Jacob BOEKEMA kom til Norge i 1958 og har virket som prest i Mariakirken i Asker og Bærum, i St. Teresia på Hønefoss, i St. Birgitta i Fredrikstad, og etter fylte 80 år i St. Svithun i Stavanger og i St. Magnus på Lillestrøm. Han feiret sitt 60-års prestejubileum i mars 2001, før han vendte tilbake til Nederland.

Requiemmesse feires fredag 27. oktober kl. 11.00 i Glanerbrug, og han begraves ved maristenes gamle studiehus i Lievelde samme dag kl 14.

Med vennlig hilsen

for maristene i Norge

p. Erik J. Ruud SM

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (24. oktober 2006)

av Webmaster publisert 25.09.2010, sist endret 25.09.2010 - 18:57