Kristine Dingstad ny redaktør av Broen

Kristine Dingstad Kristina Solum Claes Tande

Norsk Katolsk Bisperåd har på sitt møte i Oslo den 24. oktober 2006 utnevnt Kristine Dingstad som redaktør av Broen, etter at f. Claes Tande fratrådte som redaktør i forbindelse med at han i høst dro på sabbatsår. P. Tande hadde da vært Broens redaktør i omtrent 15 år.

Kristine har siden 1. februar 2001 vært redaksjonssekretær i Broen og går nå over i vervet som redaktør av samme blad. Hun er ansatt i full stilling i OKBs informasjonstjeneste som redaktør av www.katolsk.no, etter at Kristina Solum ble ansatt som ny redaksjonssekretær i Broen den 17. september i år.

Utnevnelsen gjelder fra 1. november 2006 og foreløbig for ett år.

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (26. oktober 2006)

av Webmaster publisert 26.10.2006, sist endret 26.10.2006 - 16:57