Amerikanske biskoper ber om beskyttelse av kristne i Irak

 Se også:

De katolske biskopene i USA ber i et brev til utenriksminister Condoleezza Rice om at det iverksettes spesielle tiltak for å beskytte Iraks kristne og andre minoriteter. Kristne i Irak utgjør bare fire prosent av befolkningen, men over 40 prosent av flyktningene fra Irak er kristne. Situasjonen for de religiøse minoritetene forverres hurtig, og forårsaker dyp og økende bekymring, skriver msgr. Thomas G. Wenski, formann for den amerikanske bispekonferansens komité for internasjonale spørsmål.

I brevet understrekes at den kristne befolkningen i Irak nå er omtrent halvert, fra ca. 1,2 mill. personer før krigen og til et anslag på ca. 600 000 i dag. Og antallet fortsetter å synke. "De økende og overlagte anslagene mot kristne er et illevarslende tegn på at det irakiske samfunnet og den interreligiøs respekt er i ferd med å bryte sammen, og representerer et grovt brudd på menneskerettighetene og religiøs frihet," heter det i brevet fra bispekonferansen.

Msgr. Wenski peker på at halshuggingen nylig av en syrisk-ortodokse prest i Mosul og kidnappingen og voldtektene av kristne kvinner og tenåringsjenter forklarer hvorfor så mange kristne flykter. Sårbarheten til kristne og andre religiøse minoriteter er dramatiske bevis på de alvorlige og økende sikkerhetsproblemene som Irak står overfor, heter det i brevet.

De amerikanske biskopene mener den amerikanske regjeringen bør overveie å opprette en ny 'administrativ region' i Niniveområdet som settes under direkte kontroll av den sentrale regjeringen i Baghdad. Biskopene mener dette vil bedre de kristnes situasjon og gi dem større sikkerhet og større mulighet til selv å ta seg av sine egne saker. Ettersom kristne søker tilflukt i den nordlige delen av Irak, oppfordrer biskopene også USAs regjering til å samarbeide med kurdiske myndigheter for å sikre de kristnes sikkerhet. Videre ber de om en "øyeblikkelig gjennomgang av de økomiske gjenreisningsprogrammene [.......] for å få klarlagt om hjelpen blir rettferdig fordelt slik at alle deler av det irakiske samfunn settes i stand til å gjenreise sine lokalsamfunn."

Brevet ender med en innstendig oppfordring til amerikanske myndigheter om å innføre en "mer generøs flyktning- og asylpolitikk for dem som flykter for livet."

AsiaNews/Agencies (7. november 2006)

av Webmaster publisert 07.11.2006, sist endret 07.11.2006 - 11:13