Ordinasjonen i Xuzhou er "uanstendig og forbløffende", sier kardinal Zen

Kardinal Joseph Zen Ze-kiun, biskop av Hong Kong

 Se også:

Den ikke-approberte bispeordinasjonen i Xuzhou den 30. november ble gjennomført med "uanstendige metoder, nesten utenkelige". Det er "forbløffende fordi ingen kunne ha forventet noe slikt", sa kardinal Joseph Zen Ze-kiun, biskop av Hong Kong, til AsiaNews om den illegale bispeordinasjonen av p. Wang Renlei.

Den kinesiske Patriotiske Forening og Byrået for religiøse anliggender kidnappet to biskoper, msgr. Li Liangui av Cangzhou (Xianxian) og msgr. Peter Feng Xinmao, for at de skulle delta i og derved gi en type offisiell legitimitet til seremonien.

- Det er vanskelig å forstå hvordan det kan finnes mennesker som hardnakket arbeider for ødeleggelse. Det som skjedde denne gang var til og med mer alvorlig enn det som skjedde [...] i slutten av april.

Ordinasjonen av p. Joseph Ma Yinglin og p. Joseph Liu Xinhong, henholdsvis den 28. april og den 3. mai, ble straffet med ekskommunikasjon "latae sententiae". I et uttalelse fra Vatikanets pressekontor ble de ikke-approberte ordinasjonene i vår definert som "et alvorlig brudd på religionsfriheten", og Den Hellige Far tok imot nyheten med dyp misbilligelse.

Kardinal Zen fortalte AsiaNews at "det kan synes som at ordinasjonen ble planlagt mot myndighetenes retningslinjer. Men vi kan ikke nå forvente at Beijing vil kritisere seremonien; samtidig kan vi heller ikke legge all skyld på den lille lokale Kirken, som ledes av en 94 år gammel biskop."

Kardinal Zen, som var på vei til Vietnam, har også kommet med en offisiell uttalelse der han vektlegger at det inntrufne skader landets interesser. I uttalelsen oppfordrer han kinesiske myndigheter til å "basert på det opphøyde prinsippet harmoni, ta en fast beslutning om å oppta en reell dialog med Den Hellige Stol."

Her følger hele kardinal Zens uttalelse på engelsk:

"It is hard to understand how there can be people who obstinately work for destruction. Under the cloak of serving the Church, they work to destroy her unity. The illegitimate ordination of a bishop in Xuzhou on 30th November made it more evident how those with vested interests are terribly afraid that the Church one day may operate normally and freely according to her Constitution.

"Organisms outside the Church continue to use the power given by the State to support the renegade believers and damage the true good of the Country.

"What happened this time is even more serious than what happened between the end of April and the beginning of May, because:

1) at that time, the Holy See made it clear once more that such illegitimate ordinations are a very serious offence, punishable with sanctions fixed in Church law;

2) the central Government, after those facts, invited a delegation from the Holy See to Beijing and promised not to promote such ordinations any more;

3) in order to achieve their purpose, the methods they used this time are not only threat, allurement, and deceit, but also forceful abduction and kidnapping!

"They tried to put the responsibility on the local church, a 94-year-old bishop! That makes them simply ridiculous.

"Out of love for our Country and for our Church, we appeal to our highest leaders: please, do not allow any more people who disregard the true good of the Country, to go on damaging our Church, hurting the feelings of innumerable believers, and causing our Country to become the laughing-stock in the human family of the world.

"Based on the paramount principle of harmony, we beg you to make a firm decision to start a substantial dialogue with the Holy See, to find a way acceptable to both, the State and the Holy See, so that the Church in our Country may operate normally and the faithful may be happy to offer themselves and contribute to the real good of our Country."

AsiaNews, 30. november 2006 (1. desember 2006)