Kina planlegger nok en illegal ordinasjon

 Se også:

Kinesiske myndigheter planlegger å vigsle nok en katolsk biskop uten pavelig godkjennelse, melder nyhetsbyrået AsiaNews.

Antagelig vil biskop Qian Yurong av Xuzhou bryte "våpenhvilen" med Vatikanet, ved å ordinere sin generalvikar Wang Renlei til biskop den 30. november.

Kirkeretten forbyr ordinasjon av biskoper uten tillatelse fra Vatikanet; den vanlige kirkerettslige straffen for brudd på denne paragrafen er ekskommunikasjon. Kinesiske myndigheter sier at biskop-elekten er valgt "demokratisk", rapporterer AsiaNews.

Biskop Qian, en sterkt forsvarer av den kinesiske regjering, er en av biskopene i den "offisielle" katolske kirken i Kina som ikke har søkt anerkjennelse fra Den Hellige Stol.

AsiaNews (27. november 2006)