Et lettelsens sukk fra mange kinesiske katolikker etter vatikankritikk mot bispevielser

 Se også:

Hva enten de er knyttet til den "offisielle" katolske kirke eller undergrunnskirken, er det ifølge det katolske nyhetsbyrået "AsiaNews" kommet "lettelsens sukk" fra prester i Beijing, Shanghai, Hebei, Shaanxi, Heilongjiang og andre steder etter at Vatikanet offentliggjorde en stillingtagen som fordømte de siste dagers uhjemlede bispevielser i Kina.

I uttalelsen gav også Vatikanet tilkjenne at man var kjent med at en rekke av de medvirkende under bispevielsene var blitt presset til det fra utenomkirkelige krefter.

- Denne uttalelsen var nødvendig, sa en prest i Shaanxi-provinsen til AsiaNews.

- Disse ordinasjonene er illegale og et stort hinder for (normaliserte) relasjoner mellom Kina og Vatikanet. Men de er først og fremst kirkesplittende. Kirken settes tilbake i tid, mange år tilbake, til en tid da patriotisme og lojalitet overfor kommunistpartiet gikk foran bindingene til Paven.

- Dersom Paven ikke hadde sagt fra nå, ville den offisielle kirke risikert å bli helt og holdent oppslukt av "Den patriotiske forening", som dermed ville ha forandret Den katolske kirkes selve vesen, sa han.

- Den sanne Kirke adlyder alltid Paven(..)Dersom det er sant at "Den patriotiske forening" har planlagt ytterligere tyve bispevielser, kan vi si adjø til i det minste de siste 30 års utvikling innen Den katolske kirke i Kina.

En prest i Beijing mener at Den patriotiske forening ved sin viseformann Anthony Liu Bainian må ta hele skylden for bispevielsene:

- "Den patriotiske forening" gjør alt den kan for å kullkaste enhver positiv utvikling av forholdet mellom Kina og Vatikanet, sa han.

- De vet at straks diplomatiske relasjoner er opprettet en gang i fremtiden, vil ikke Kirken lenger være avhengig av noen utenomkirkelig størrelse. Kina vil dermed være befridd fra det "keiserlige" syn på Stat-Kirke-relasjonene, forklarte han.

-Det vil ikke lenger være noe form for "Den patriotiske forening", og disse bispevielsene er baktroppkamper for at de skal kunne beholde sine stillinger.

- I Hebei-provinsen bekreftet en annen prest det som Vatikanets stillingtagen påpekte, nemlig at både de prestene som ble ordinert til biskoper, og biskopene og prestene som deltok under ordinasjonene, var blitt utsatt for press og trusler. (Den nye) biskopen av Kunming sier nå at han frykter konsekvensene.

AsiaNews har også bragt på det rene at mange "offisielle" biskoper standhaftig nektet å ta del i ordinasjonene, til tross for det sterke presset.

En undergrunnsprest i det nordlige Kina sa til AsiaNews at undergrunnskatolikkerne "hadde sett med ivrig forventning frem mot en stillingtagen fra Vatikanet. Disse illegitime ordinasjonene er en stor skandale for det kirkelige fellesskap. Båndene til Paven og lydigheten mot Peter er noe vi higer etter å erfare. Det er den som gir oss trygghet og sikkerhet; det er den som gjør at vi er villige til å risikere våre liv."

AsiaNews / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (5. mai 2006)