Biskop flyktet for å unngå deltagelse i ikke-approbert bispeordinasjon

 Se også:

En biskop som ble bortført av Byrået for religiøse anliggender for å tvinge ham til å delta i en illegal bispeordinasjon, klarte å rømme og skal nå befinne seg på et skjulested inntil ordinasjonen har funnet sted.

Msgr. Li Liangui av Cangzhou (Xianxian) ble sammen med msgr. Peter Feng Xinmao, biskop av Hengshui, arrestert og brakt til Xuzhou (Jiangsu) for å delta i ordinasjonen av p. Wang Renlei.

Begge prelatene ble bortført i bil, under dekke av at de skulle få se på en eiendom som eies av Kirken i Tianjin. I steden ble de ført av vakter til Xuzhou. Der klarte msgr. Li å flykte fra byråets vakter.

Nyhetsbyrået AsiaNews forteller at hendelsen er symptomatisk for hvordan flere biskoper i den statskontrollerte Kirken ikke er villige til å godta myndighetenes innblanding i sakramentale og episkopale spørsmål.

Bispeordinasjonen fant uansett sted i Xuzhous Hellige Hjerte-katedral, og p. Wang Renlei (36) er innsatt som hjelpebiskop i bispedømmet.

AsiaNews rapporterer at seremonien ikke ble helt som planlagt. Biskop Qian Yurong (94), som etter planen skulle presidere over ordinasjonen, ble sittende hele sermonien. Han er en av de få biskopene i den offisielle Kirken som ikke er i kommunion med Den Hellige Stol. Han har ikke forliket seg med paven og er kjent for sin sterke lojalitet til myndighetene.

Den kinesiske Patriotiske Forening rekrutterte biskoper fra nabo-bispedømmer til å celebrere ved seremonien. Msgr. Zhao Fengchang, biskop av Yanggu i Liao Cheng (Shandong) presiderte. Msgr. Xu Honggen av Suzhou og Lu Xinping av Nanjing var blant medcelebrantene. I følge vitner var msgr. Feng Xinmao til stede, men deltok ikke i ritualet.

Anthony Liu Bainian, viseformann for Patriotisk Forening, og ca. ti andre prester var til stede. Kun et par hundre troende deltok i messen. Vanligvis samler det seg flere tusen troende når en biskop ordineres.

Det dårlige oppmøtet av troende kommer delvis av at ordinasjonen ble annonsert kun fire dager før begivenheten. Tett vakthold rundt kirken er en annen faktor. En siste faktor er den sorg mange troende føler ved nok en demonstrasjon av splittelsen mellom Vatikanet og en ny biskop.

I løpet av de siste to årene har Beijing og Vatikanet underhånden kommet til en de facto-ordning som innebærer at Roma skulle nominere bispekandidater, og at de ville bli ordinert med mindre ikke myndighetene signaliserte innsigelser. Etter dette systemet er det blant annet blitt ordinert ny biskop for Suzhou, og nye hjelpebiskoper for Shanghai, Xian og Wanxian. Denne avtalen har gått ut over den kinesiske katolske Patriotiske Forenings årtier lange grep om bispeutnevnelsene til den offisielle katolske kirke. Den siste tiden har imidlertid foreningen markert styrke ved å foreta flere illegale bispeordinasjoner, noe som har medført en ny diplomatisk krise mellom Kina og Vatikanet. Senest i mai i år tok pavestolen avstand fra disse ikke-approberte bispevielser.

AsiaNews (30. november 2006)