Positive reaksjoner fra Vatikanet og OKB på brev fra muslimske ledere

 Se også:

Muslimske ledere, politikere og akademikere verden over har skrevet et brev til pave Benedikt XVI og andre kirkeledere av alle konfesjoner, hvor de slår fast at muslimer og kristne må samarbeide i arbeidet for fred og forsoning i verden. Brevet kan lastes ned.

Det aktuelle brevet er sendt ett år etter at 38 muslimske ledere offentliggjorde et åpent brev til paven, i forbindelse med hans foredrag ved universitetet i Regensburg i september i fjor. Foredraget skapte store kontroverser i deler av den muslimske verden.

De 138 muslimske lederne som har signert årets brev, oppfordrer kristne til å stå sammen med muslimer om det man har felles - nemlig kjærlighetsbudet.

Siden over halvparten av verdens befolkning er muslimer eller kristne, mener de muslimske lederne at fred og forsoning i verden kun kan oppnås gjennom at de to religionene finner fred og forsoning seg imellom.

Vatikanet uttrykker glede

Brevet er mottatt med glede i Vatikanet. Kardinal Jean-Louis Tauran, president for Det pavelige råd for interreligiøs dialog, sier på vegne av Den hellige stol at dette er "et meget interessant brev" - særlig fordi "det kommer fra både sunni- og shiamuslimer". Det er også et "ikke-polemisk dokument med en mengde sitater fra både Det gamle og Det nye testamente," la han til.

Kardinal Tauran reflekterer derved over hvilke utfordringer religiøse ledere møter i arbeidet for å forhindre sammenblanding av vold og religion, og han uttrykker behov for "å invitere de troende til å dele de tre stadfestelsene i brevet, nemlig at Gud er én, at Gud elsker oss og at vi må elske ham, og at Gud kaller oss til å elske vår neste. "Jeg må si at dette er et meget positivt tegn, siden det viser at vi gjennom god vilje og dialog kan evne å overkomme fordommer. Dette er en spirituell tilnærming til interreligiøs dialog, som jeg vil kalle 'spiritualitetens dialog'. Muslimer og kristne må svare på ett spørsmål: Er Gud virkelig én i ditt liv?"

Fred og samarbeid mellom kristne og muslimer var også temaet for årets hilsen fra Den hellige stol til verdens muslimer ved avslutningen av Ramadan. I hilsenen, som bærer tittelen Kristne og muslimer er kalt til å fremme fredens kultur, heter det blant annet:

"Sammen, som medlemmer av forskjellige religiøse tradisjoner, er vi kalt til å utbre en lære som gjør ære på alle menneskelige skapninger, et budskap om kjærlighet mellom individer og folk."

Positive reaksjoner også fra Oslo katolske bispedømme

Også biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo uttrykker glede over budskapet.

- Dette er oppløftende signaler for videre dialog mellom kristne og muslimer i arbeidet for fred og rettferdighet i verden, uttaler han.

Han utrykker også håp om at den videre dialogen kan være med på å forebygge misbruk av religion som grunnlag for voldelig handlinger.

- Det er nettopp dette som var ett av hovedtemaene ved det store interreligiøse møtet i Assisi, ledet av pave Johannes Paul II i 2002: Religionens navn skal ikke misbrukes for å legitimere bruk av vold, terror og krigshandlinger.

Zenit / VIS / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (16. oktober 2007)

av Webmaster publisert 16.10.2007, sist endret 16.10.2007 - 12:10