Sluttdokumentet fra de katolsk-ortodokse samtaler i Ravenna er et lite gjennombrudd

 Se også:

Sluttdokumentet fra en felles katolsk-ortodoks teologisk kommisjon som i oktober var samlet i Ravenna, er et "anstendig første steg", uttaler kardinal Walter Kasper i forbindelse med offentliggjøringen av dokumentet torsdag den 15. november.

Dokumentet er 46 paragrafer langt og ble godkjent av delegatene til Den felles internasjonale kommisjonen for teologisk dialog. Kardinal Kasper, president for Det pavelige råd for fremme av kristen enhet og en av to ordstyrere under Ravenna-konferansen, opplever at dokumentet viser progresjon i forholdet mellom Den katolske og De østlige kirker. Han advarer imidlertid mot "å overdrive dets betydning".

Ravenna-møtet konsentrerte seg om spørsmålet om autoritet i Kirken. Sluttdokumentet tar opp forholdet mellom individuelle biskoper, synoder og patriarker. I denne konteksten anerkjenner dokumentet at biskopen av Roma har forrang som den fremste av patriarkene. Den teologiske kommisjonen behandlet imidlertid ikke hvilken konsekvens denne forståelsen har for spørsmålet om pavens autoritet i Kirken. Kardinal Kasper forklarer at Ravenna-møtet "ikke diskuterte biskopen av Romas privilegium; vi anviste kun praksis for fremtidig debatt."

Neste møte i den katolsk-ortodokse kommisjonen skal utforske spørsmålet om pavens autoritet og konsentrere seg om på hvilke måter denne autoriteten ble forstått og utført før det store skismaet som skilte de ortodokse fra Roma. I dette spørsmålet ligger også problemstillingen rundt århundrene etter skismaet og Det Første og Andre Vatikankonsils lære om autoritet i Kirken. "Veien er veldig lang og vanskelig," forteller den tyske kardinalen. Ravenna-dokumentet er uansett viktig, uttaler kardinal Kasper, siden "De ortodokse kirker for første gang har sagt: Ja, dette universelle nivået i Kirken eksisterer." Han fortsetter: "Dette betyr at det også finnes et primat; ifølge den første Kirkes praksis, er biskopen av Roma den fremste biskop."

Kardinal Kasper uttrykker også skuffelse over at Den russsisk-ortodokse kirke ikke var involvert i rådslagningene. Moskva-patriarkates delegater forlot nemlig møtet i protest mot at Den estisk-ortodokse kirke, som Moskva ikke anerkjenner, var representert. Kardinalen slår imidlertid fast at problematikken rundt delegasjonen fra Estland - som anerkjennes av den økumeniske patriarken av Konstantinopel - er et "internt ortodokst spørsmål", som Vatikanet holder seg utenfor. Den hellige stol venter imidlertid i spenning på at prøbelemt løses, presiserer Kasper.

Den russisk-ortodokse kirke er den absolutt største av De østlige kirker, og Vatikanet anser forholdet til Moskva som nøkkelen til videre økumenisk progresjon. "Vi ønsker ikke å gå inn i en dialog uten russerne," forklarer kardinal Kasper.

Hele sluttdokumentet kan leses her (engelsk).

CWN - Catholic World News (16. november 2007)

av Webmaster publisert 16.11.2007, sist endret 16.11.2007 - 11:37