Paven inviterer representanter for de 138 muslimske lærde til dialogmøte

 Se også:

Pave Benedikt XVI har invitert initiativtakeren til de 138 muslimske lærdes åpne brev til pave Benedikt og resten av verdens kristne ledere, prins Ghazi bin Muhammad bin Talal, til dialog. I et brev offentliggjort torsdag den 29. november ber paven prinsen om å sette sammen en representativ gruppe av de undertegnede muslimene som kan gå inn i dialog med Kirken. Samtidig takket paven de lærde for skrivet og dets "positive ånd".

Det var i midten av oktober at muslimske teologer og religionslærde fra hele verden rettet et åpent brev til lederne av alle kristne felleskap. Brevet ble skrevet på initiativ fra den jordanske prinsen, som er president for det ansette kongelige jordanske islam-instituttet "Aal el Bajt". I skrivet gikk de inn for fredelig sameksistens mellom muslimer og kristne for menneskehetens felles fremtids skyld.

Ifølge Vatikanets svarbrev, undertegnet kardinalstatssekretær Tarcisio Bertone, hilser pave Benedikt XVI dette initiativet velkommen. "Uten å ignorere eller spille ned forskjellene mellom oss som kristne og muslimer, kan og bør vi se hen til det som forener oss: Troen på den ene Gud, den omsorgsfulle Skaper og universelle Dommer, som ved tidenes ende vil dømme hvert menneske, hver etter sitt verk", erklærte paven ifølge Bertone.

Kristne og muslimer kan samarbeide på mange områder, særlig innen spørsmål om moralske verdier. "Hvert menneskeliv er hellig, både for kristne og for muslimer", heter det i brevet. En slik dialog ville bygge på på respekten for mennekets verdighet, kjennskapet til den andres religion og en delt religiøs erfaring.

Paven foreslo videre at at den delegasjonen prins Ghazi måtte sette sammen også kan komme sammen innenfor rammene av et arbeidsmøte med Det pavelige råd for den interreligiøse dialog, Det pavelige institutt for islamstudier og med universitetet Gregoriana.

Aref Ali Nayed, en av de mest fremtredende av de muslimske lærde, forteller nyhetsbyrået Catholic News Service at han ikke tviler på at den pavelige invitasjonen vil bli akseptert. "Det er et teologisk og moralsk prinsipp i islam, ifølge profeten Mohammed, fred være med ham, om at man når man inviteres til noe bør takke ja," uttaler han. "Det bør ikke være en anledning for de fine fotografier, men en reell diskusjon med paven og de lærde," sier han videre. "De lærde som signerte brevet er teologer og jurister; de anser paven ikke kun som leder av en milliard katolikker, men som en lærd i seg selv." Ali Nayed håper at dialogmøtene må bli "en dyp teologisk refleksjon rundt flere anliggender som vi kan bygge videre på i fremtiden."

Enkelte kommentatorer har hevdet at pave Benedikt mener at hovedanliggende for en kristen-muslimsk dialog må være trosfrihet og gjensidighet med tanke på anerkjennelse av kristnes og muslimers rettigheter i en en minoritetssituasjon. Ali Nayed kommenterer at han er glad for at kardinal Bertones brev ikke fokuserer på dette - det nevnes ikke en eneste gang.

"Paven er en respektert teolog og lærd, og å begrense dialogen til kun trosfrihet og gjensidighet er ikke en lærds tilnærming," uttaler han. "Jeg tror at paven anerkjenner det oppriktige ved det muslimske initiativet, og jeg tror at han ønsker å gå dypere enn en diplomatisk diskurs om gjensidighet."

Her følger kardinal Bertones svarbrev, på vegne av Den hellige far, til Hans kongelige høyhet prins Ghazi bin Muhammad bin Talal:

His Royal Highness

Prince Ghazi bin Muhammad bin Talal

The Royal Palace

Amman, Jordan

From the Vatican, November 19, 2007

Your Royal Highness,

On 13 October 2007 an open letter addressed to His Holiness Pope Benedict XVI and to other Christian leaders was signed by one hundred and thirty-eight Muslim religious leaders, including Your Royal Highness. You, in turn, were kind enough to present it to Bishop Salim Sayegh, Vicar of the Latin Patriarch of Jerusalem in Jordan, with the request that it be forwarded to His Holiness.

The Pope has asked me to convey his gratitude to Your Royal Highness and to all who signed the letter. He also wishes to express his deep appreciation for this gesture, for the positive spirit which inspired the text and for the call for a common commitment to promoting peace in the world.

Without ignoring or downplaying our differences as Christians and Muslims, we can and therefore should look to what unites us, namely, belief in the one God, the provident Creator and universal Judge who at the end of time will deal with each person according to his or her actions. We are all called to commit ourselves totally to him and to obey his sacred will. Mindful of the content of his Encyclical Letter "Deus Caritas Est" (God is Love), His Holiness was particularly impressed by the attention given in the letter to the twofold commandment to love God and one's neighbour.

As you may know, at the beginning of his Pontificate, Pope Benedict XVI stated: "I am profoundly convinced that we must not yield to the negative pressures in our midst, but must affirm the values of mutual respect, solidarity and peace. The life of every human being is sacred, both for Christians and for Muslims. There is plenty of scope for us to act together in the service of fundamental moral values" (Address to Representatives of Some Muslim Communities, Cologne, 20 August 2005). Such common ground allows us to base dialogue on effective respect for the dignity of every human person, on objective knowledge of the religion of the other, on the sharing of religious experience and, finally, on common commitment to promoting mutual respect and acceptance among the younger generation. The Pope is confident that, once this is achieved, it will be possible to cooperate in a productive way in the areas of culture and society, and for the promotion of justice and peace in society and throughout the world.

With a view to encouraging your praiseworthy initiative, I am pleased to communicate that His Holiness would be most willing to receive Your Royal Highness and a restricted group of signatories of the open letter, chosen by you. At the same time, a working meeting could be organized between your delegation and the Pontifical Council for Interreligious Dialogue, with the cooperation of some specialized Pontifical Institutes (such as the Pontifical Institute for Arabic and Islamic Studies and the Pontifical Gregorian University). The precise details of these meetings could be decided later, should this proposal prove acceptable to you in principle.

I avail myself of the occasion to renew to Your Royal Highness the assurance of my highest consideration.

Cardinal Tarcisio Bertone

Secretary of State

CNS - Catholic News Service (30. november 2007)

av Webmaster publisert 30.11.2007, sist endret 30.11.2007 - 13:07