Lunden kloster inviterer til avslutning av 800-årsjubileet den 6. januar

 Se også:

Søndag den 6. januar 2008 avsluttes feiringen av 800-årsjubileet for grunnleggelsen av det første nonnekloster i dominikanerordenen. Søstrene på Lunden inviterer i denne sammenheng alle til en høytidelig avslutsningsfest i Lunden kloster:

Kl. 16.30 I Lunden klosters kapell: St. Elisabethsøstrene fremfører St. Elisabeth-spillet.

Kl. 18.00 Høytidelig vesper. Tale av sr. Anne-Lise Strøm for å avslutte jubelåret.

Etter vesper er alle velkommen til kirkekaffe.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (3. januar 2008)

av Webmaster publisert 03.01.2008, sist endret 03.01.2008 - 12:38