Ledige plasser på kurs for sakristaner

Det er fortsatt mulig å melde seg på kurs for menighetenes sakristaner, som arrangeres av Oslo katolske bispedømme ved domkirkens rektor, lørdag den 16. februar (i St. Olav domkirke og Mariagården, Akersveien 16).

Programmet for dagen blir som følger:

Kl. 10.00 Messe med biskop Bernt Eidsvig

Kl. 11.00 Innlegg 1: Biskop Eidsvig om sakristanens oppgave

Kl. 11.30: Innlegg 2: Om det liturgiske år etc.

Kl. 12.45: LUNSJ

Kl. 13.45 Innlegg 3: Om liturgiske kar og klær

Kl. 14.30: Innlegg 4: Om oppsett for messe og dåp

PÅMELDING TIL: Domkirkerektor Tan Peter Duc Do OFM. E-post: domkirken@okb.katolsk.no. Tlf.: 23 21 95 00/24.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (17. januar 2008)

av Webmaster publisert 17.01.2008, sist endret 17.01.2008 - 22:38